Jaro - pivo - láska
4. května 2024

O Chmelfestu

Chmelfest je jarní regionální chmelařská veselice Žatecké chmelařské oblasti. Tato výjimečná pěstební oblast přezdívaná Chrám Chmele a Piva je územím, kde před dávnými dobami žila pradávná chmelařská kultura bájných Homolupulů.

Dnes se zde, ve více než 300 chmelařský obcích, pěstuje kvalitní a ve světě žádaný aromatický Žatecký chmel. Chmelfest je slavnostní recesní prezentace chmelařských obcí, spolků a škol Žatecka na počest zahájení jarních prací ve chmelnicích. Je společnou oslavou dětí i dospělých.

Chmelfest to je alegorický recesní průvod.

Chmelfest to jsou veselé chmelařské soutěže dle bájných Homolupulů.

Chmelfest je degustací piva vyrobeného v Žatci z aromatických odrůd Žateckého chmele.

Z HISTORIE CHMELAŘSKÝCH OSLAV NA ŽATECKU.

Zkušenosti s pěstováním chmele se na Žatecku hromadily po celá staletí a s nimi se zvyšovala i houževnatost a hrdost místních obyvatel. Práce ve chmelnici je totiž spojená s velkou dřinou během během celého vegetačního období.
Vypěstovaný a zpracovaný Žatecký aromatický chmel byl po celá staletí vyvážen prakticky do celého světa a stal se tak modlou kraje a zdrojem prosperity regionu.

Tvrdá práce ve chmelnici symbolicky pro hospodáře končí v září slavnostním dočesáním posledního štoku z chmelnice. Takovým oslavám se říká DOČESNÁ.
(dříve také: Hopfenerntefest, Hopfenpflücker nebo Hopfenkranzfest).

K tradicím oslav patří také volba Chmelové královny nebo Chmelového krále. Součástí chmelařských oslav byly vždy recese, zábava a dobré pivo z místního Žateckého chmele. Tradice Dočesných jsou na farmách a v obcích bez přerušení dodržovány dodnes. V Žatci má tato oslava písemně i obrazově prokázanou historii více než 180 let (1833). Její tradice tak sahá možná do staršího období než historie dnes již nesrovnatelného mnichovského Ocoberfestu.

Nositeli chmelařských tradic na Žatecku jsou především místní spolky, kulturní instituce a obce.

JARNÍ MÁJOVÝ CHMELFEST. v Žatci pořádá spolek Chmelobrana Žatec, Žatecký pivovar a místní spolky za podpory Města Žatec a regionálních chmelařských firem. V průběhu této recesní akce, která je spojena se zahájením jarních prací ve chmelnici, se žehná nadcházející úrodě chmele a symbolicky se naráží obří sud s Májovým ležákem u chmelničky na žateckém náměstí.

Podívejte se na program Chmelfestu.
Sponzoři a partneři Chmelfestu